Kontakt

Obchodné meno:

JUMIKO, s.r.o.

Sídlo:

Osloboditeľov   994/51, Hlohovec – Šulekovo 920 03

Štatutárny orgán:

Juraj Kováč
Milada Kováčová

IČO:

46 752 943

Zapísané v Ob. registri:

email:

vložka číslo 29817/T

jumiko@jumiko.sk